16 de març de 2017

CANDIDATURAS PARA LA NUEVA JUNTA DE LA AEN-PV

Adjuntamos la , hasta el momento, única candidatura presentada para la próxima Junta Directiva de la AEN-PV que se elegirá en las Jornadas Autonómicas del próximo 5 de mayo.

CANDIDATURA JUNTA DIRECTIVA. AEN-PV  (mayo 2017)
PRESIDENT: FRANCISCO PÉREZ. PRIETO. PSIQUIATRA.
VICEPRESIDENT:RAMÓN GOMAR ESCRIVÁ. TREBALLADOR SOCIAL
SECRETÀRIA: Mª JOSÉ MARQUÉS MATEU. PSICÒLOGA CLÍNICA.
VICESECRETARI: ANA SÁNCHEZ GUERRERO. PSICÒLOGA CLÍNICA
TRESORERA:ALICIA MESEGUER FELIP. PSICÓLOGA CLÍNICA.
VOCAL: ALFONSO PASTOR ROMERO. MIR PSIQUIATRIA
VOCAL: JULIA CERNADA GARCÍA. PSIQUIATRA.
VOCAL: MARIA JUAN I PORCAR. INFERMERA ESPECIALISTA EN SALUT MENTAL.
VOCAL: ANTONIA MOLINA HABAS. TREBALLADORA SOCIAL.
VOCAL: ARACELI GARCÍA ESCUDERO. TREBALLADORA SOCIAL.
VOCAL: GLORIA BEZARES FORNER. TREBALLADORA SOCIAL
VOCAL: ISABEL REAL RAMOS. PSIQUIATRA.
VOCAL: LUCIA GRANDA BARNA. INFERMERA ESPECIALISTA EN SALUT MENTAL
VOCAL: IRENE ZANÓN MONTESINOS. EIR SALUT MENTAL
VOCAL: ELOY DEL TESO MARCH. PSICÓLOGO
VOCAL: MARÍA FUSTER BLAY.ADVOCADA
VOCAL DRETS HUMANS: INMA ALBI GASCÓ. PSIQUIATRA.

VOCAL: MIKEL MUNÁRRIZ FERRANDIS. PSIQUIATRA.

JORNADA "ELS SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI EN SALUT MENTAL", 27 DE MARÇ de 2017. HOSPITAL LA PLANA (VILA-REAL)La creació i el desenvolupament de dispositius i programes que faciliten la permanència de les persones amb problemes de salut mental en la comunitat és un dels principis pels quals és regix l'organització dels recursos en l'Estratègia Autonòmica de Salut Mental de la Comunitat Valenciana 2016-2020.   

D'altra banda, atesa la diversitat en les necessitats d'atenció que presenten les persones amb malaltia mental per a garantir un sistema de qualitat i la continuitat de cures, és imprescindible definir processos de treball conjunt entre els professionals d'atencio primària, les UCAS, serveis de salut mental i serveis socials. A mes, des del punt de vista normatiu, a la Comunitat Valenciana l'atenció a les persones amb TMG depen de les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Publica i  d'Igualtat i Politiques Inclusives, la qual cosa implica un nivell de coordinació ben sistematitzat que cohesione totes les intervencions, garantint la continuitat de les cures.

En el marc d'aquesta necesaria col.laboració i coordinació entre les institucions i agents implicats, en octubre de 2016 es va constituir la Xarxa de Salut Mental de Castellón, amb la participació de responsables i tècnics de les dues Conselleries i  representants dels usuaris i les seues famílies.

Després d'uns mesos de funcionament, des de la Xarxa s'ha considerat convenient realitzar una acció que evidencie la col.laboració entre institucions i profesionals i resalte l'impòrtancia que l'ateció en el entorn té en el tractament de les persones amb malaltia mental. Esta acció es concreta en la reatlizació d'un primer encontre entre profesionals de l'atenció domiciliària previst per a finals de març, amb el programa que s'acompanya.


Esperant la vostra participació.
Cordialment

Mikel Munárriz. Coordinador de la Xarxa de Salut Mental de Castelló
Azuzena Martí. Directora Territorial de Castelló  la Consellleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Carmen Fenollosa. Directora Territorial de Castelló de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

                                                             
Lloc: Saló d’Actes de l’Hospital de la Plana
Dirigit a Equips Socials de Base, treballadors/res dels Serveis d’Ajuda a Domicili, professionals de Salut Mental i Atenció Primària interessats
PROGRAMA

9:00: Inauguració

9:30: Xarrada: “Atenció domiciliària: filosofia, proves empíriques i pràctiques” a càrrec de Mikel Munarriz Ferrandis.  Psiquiatre. USM Burriana.
10:00: Xarrada: “Possibilitats de l'Ajuda a Domicili a l'atenció de  persones amb malaltia mental des de els Serveis Socials Municipals” a càrrec de Mª Dolores Tomás, Treballadora Social. Ajuntament de La Vall d'Uixó.
10:30 Col-loqui

11:00 Pausa

11:30: Tallers pràctics sobre casos (1º part)
12:30: Tallers pràctics sobre casos (2ª part)
13:30: Reflexió conjunta i conclusions


Inscripció gratuïta.


                                             FITXA D'INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS____________________________________________________________

PROFESSIÓ__________________________________________________________________

LLOC DE TREBALL__________________________________________________________

PROGRAMA/CENTRE________________________________________________________

AJUNTAMENT/ENTITAT_____________________________________________________

TELEFON DE CONTACTE____________________________________________________


Escanejar i enviar a la següent direcció de correu electrònic: sad_sm@gva.es

XVI Jornadas de la AEN-PV. Programa preliminar.

Os presentamos el programa preliminar de las próximas Jornadas Autonómicas de la AEN-PV. Bajo el título "Apoyo y mantenimiento", se celebrarán el próximo viernes 5 de mayo en la Universitat Jaume I de Castellón.9,30 a 10h: Lliurament de documentació i inauguració de la Jornada.

10 a 11h. Primera taula:
“Creant vincles”
Celia Valdivieso Burón: Psiquiatra. Centro de Intervención Comunitaria. Hospital Universitario Río Hortega
Ana Elúa Samaniego. Psicóloga Clínica. Centro de Salud Mental Infanto-juvenil. Hospital U. Río Hortega.

11 a 11,30h. Pausa-café

11,30 a 13, 30h. Segona taula:
“Suport mutu”
         M. Jesús San Pio Tendero. Directora del projecte "Activa’t per la Salut Mental".
         Hernán M. Sampietro "Programa de Grupos de Ayuda Mutua d’Activament"
         Grups de Suport Mutu per a familiars (FECASAM)
         Representants dels Grups de Suport Mutu del País Valencià
13.30 a 14h. Debat

14 a 16h. Dinar

16 a 17,30h. Tercera taula:
“Models de gestió en recursos de “rehabilitació”: Anàlisi i alternatives.
Representants de l’Administració, les Associacions i les Empreses.

17,30 a 18h. Pausa

Durant la Jornada es celebraran les eleccions a la Junta Directiva de la AENPV.

18 a 20h. Assemblea de la AENPV i proclamació de la nova Junta Directiva

Declaració de conflicte d'interessos.
L'organització de la Jornada no rep financiació de l'indústria farmacèutica.

Agraïm la Universitat Jaume I de Castelló les facilitats per a la celebració de la Jornada.

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN Y CUOTAS:
 Soci@s AEN: 40€
 No soci@s: 50€
 Estudiantes, usuarios y personas desempleadas: 5€
Cumplimente el formulario y remítalo a aenpvjornada2017@gmail.com
FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Transferencia bancaria a favor de las XIV Jornadas AEN-PV BBVA: ES88-0182-0507-92-0201559088.
Rogamos incluya copia de la transferencia que indique su NOMBRE, junto con este boletín de inscripción debidamente cumplimentado de forma CLARAMENTE LEGIBLE.