6 de maig del 2017

Manifestación del próximo sábado 20 de mayo en defensa de los Servicios Públicos de Salud Mental

El próximo sábado 20 de mayo celebraremos la manifestación habitual en defensa de unos servicios dignos de Salud Mental, convocada por la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Salud Mental de Valencia entre otros colectivos.

¡Os esperamos!.


1.- CONCENTRACIÓ PLAÇA DE LA VERGE A LES  18’00 HORES.
2.-  HORA D’EIXIDA : Una vegada organitzats els assistents (cap a les 18’30 h. aprox.).
3.- RECORREGUT: Pl. de la Verge, C/ Micalet, Pl. de la Reina, C/ Sant Vicent, Pl. de l’Ajuntament.
4.- ARRIBADA a la Plaça de l’Ajuntament. Les diferents associacions  s’ubicaran al centre de la plaça  fent un gran rogle on  s’hi  llegirà el manifest.

Adjuntamos manifiesto:

PER L’ATENCIÓ CONTINUADA EN SALUT MENTAL, JA!
Una vegada més, tant les persones afectades, com els familiars i professionals insistim en les greus carències existents en Salut Mental.
Considerem que la IMPLANTACIÓ DE l’ATENCIÓ DOMIOCILIÀRIA EN LA XARXA PÚBLICA DE SALUT MENTAL ÉS URGENT. Una atenció que requerirà d’un personal amb formació  i preparació específica, perquè sabem que en Salut Mental el factor humà és fonamental , ja que l’objectiu d’un bon treball terapèutic no depén ni de màquines ni de grans tecnologies mèdiques. Pel contrari, si que requerix de persones amb capacitat per a desenvolupar vincles que facen possible L’ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC, i la creació de xarxes de SUPORT MUTU, com a pilars fonamentals en l’atenció a la Salut Mental.
Amb este objectiu , i en el moment actual, les diferents associacions i els col·lectius, volem reclamar amb totes les nostres forces les següents necessitats:
1.- La implantació urgent d’equips multidisciplinars vinculats a les diverses àrees de salut que desenvoluparan l’atenciò domiciliària juntament amb l’ambulatòria. Incloent-hi entre altres programes, un específic, de suport a les famílies.
2.- Que la REHABILITACIÓ COMUNITARIA s’integre en totes les Unitats de Salut Mental i per tant, estiga vinculada a la XARXA SANITÀRIA PÚBLICA.
3.- La coordinació continuada i efectiva de les Unitats de Salut Mental amb els Serveis Socials Municipals i altres institucions afins implicades en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
4.- La connexió de les Unitats de Salut Mental, amb totes les forces vives comunitàries; associacions de veïns, culturals, lúdiques, i creatives, per a genertar suports socials i xarxes de SUPORT MUTU per a persones amb enfermetat mental i els seus familiars.
Per tant, més enllà dels plans volem fets que faciliten els objectius esmentats, amb la implantació de recursos adients, entre els que destaquem de máxima urgencia: vivendes autogestionades, vivendes supervisades, i vivendes tutelades, totes ubicades en l’àmbit comunitari, per a persones amb enfermetat mental.
Com a complement del que ací s’exposa considerem d’importància vital la reinserció laboral  com objectiu a aconseguir  amb le creació de tallers pre-laborals , formatius i informatius que facilitaran l’accés al treball a les persones amb malaltia mental.
PLATAFORMA EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS DE SALUT MENTAL DE VALÈNCIA

20 DE MAIG 2017


¡¡POR LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN SALUD MENTAL YA !! 

Una vez más, personas afectadas, familiares y profesionales, hacemos hincapié sobre las graves carencias que se dan en el campo de la Salud Mental. En esta ocasión consideramos urgente la implantación de LA ATENCIÓN DOMICILIARIA EN LA RED PUBLICA DE SALUD MENTAL con personal preparado y formado adecuadamente, porque sabemos que en Salud Mental el potencial fundamental es el factor humano ya que el objetivo de nuestro trabajo no requiere de máquinas ni de grandes tecnologías médicas. Por el contrario sí que requiere de personas con actitudes sensatas y capacidad para desarrollar vínculos que permitan EL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO y la creación de redes de APOYO MUTUO, pilares fundamentales en la atención en salud mental. 
Con este objetivo, las diferentes asociaciones y colectivos en el momento actual, queremos reclamar con todas nuestras fuerzas las siguientes necesidades. 
1.- La implantación urgente de equipos multidisciplinares vinculados a las distintas áreas de salud que desarrollen la atención domiciliaria junto a la ambulatoria; incluyendo entre otros programas uno especifico de apoyo a las familias. 
2.- Que LA REHABILITACIÓN COMUNITARIA se integre en todas las Unidades de Salud Mental y por tanto esté vinculada a la RED SANITARIA PUBLICA. 
3.- Coordinación continuada y efectiva de las Unidades de Salud Mental con los Servicios Sociales Municipales y otras instituciones afines implicadas en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
4.- Conexión de las Unidades de Salud Mental con las fuerzas vivas comunitarias; asociaciones de vecin@s, culturales, lúdicas y creativas para generar soportes sociales y redes de APOYO MUTUO para personas con enfermedad mental y familiares. 
Por lo tanto, más allá de los planes queremos hechos que faciliten los objetivos mencionados, con la implantación de los recursos adecuados entre los que destacamos de máxima urgencia: viviendas autogestionadas, viviendas supervisadas y viviendas tuteladas, todas ellas ubicadas en el ámbito comunitario, para personas con enfermedad mental. 

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD MENTAL DE VALENCIA,  20 de Mayo de 2017 

26 d’abril del 2017

JORNADAS AUTONÓMICAS DE LA AEN-PV. PROGRAMA DEFINITIVO.

Os adjuntamos el programa definitivo de la próxima Jornada Autonómica de la AEN-PV, que con el título "Apoyo y acompañamiento" se celebra el próximo viernes 5 de mayo en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I de Castellón.      9,30 a 10h: Lliurament de la documentació i inauguració de la Jornada.
      10 a 11h. Primera taula:
“Creant vincles”. Moderador: Mikel Munárriz Ferrandis.
Celia Valdivieso Burón: Psiquiatra. Centro de Intervención Comunitaria. Hospital Universitario Río Hortega.
Ana Elúa Samaniego. Psicòloga Clínica. Centro de Salud Mental Infanto-juvenil. Hospital U. Río Hortega.
   11 a 11,30h. Presentació del Màster de Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària.
     11,30 a 12h: Pausa-café.
      12 a 13,30h. Segona taula:
“Suport mutu”. Moderador: Daniel Torreblanca Medina. Educador Social, CRIS Vinaròs.
§  Machús San Pío Tendero. Directora del projecte Activa’t per la Salut Mental. Dinamitzadora d’un GAM de familiars.
§  Laura Sicilia, co-responsable del Programa de GAM i Secretària d'ActivaMent. Formadora del projecte Activa't per la Salut Mental.
§  Rosa García. Moderadora de GAM i Presidenta d'ActivaMent. Formadora del projecte Activa't per la Salut Mental.
§  Marisol Gracia. Grups de Suport Mutu per a familiars (FECASAM).
            Representants dels Grups de Suport Mutu del País Valencià.
        13.30 a 14h. Debat.
  
       14 a 16h. Dinar.
   
       16 a 17,30h. Tercera taula:
“Models de gestió en recursos de “rehabilitació”: Anàlisi i alternatives. Moderadora: Antonia Molina Habas. Treballadora Social, Centre Dr Esquerdo, Alacant.
Representants de diferents associacions per determinar.
17,30 a 18h. Pausa.
Durant la Jornada se celebraran les eleccions a la Junta Directiva de l’AENPV.
18 a 20h. Assemblea de l’AENPV i proclamació de la nova Junta Directiva.


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
Nombre y apellidos:

Profesión:

Correo electrónico:

Teléfono:

Dirección:


Cumplimente este formulario y remítalo a

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN Y CUOTAS:

o Soci@s AEN: 40€
o No soci@s: 50€
o Estudiantes, usuarios y personas desempleadas: 5€

FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

Transferencia bancaria a favor de las XIV Jornadas AEN-PV

BBVA:
ES88-0182-0507-92-0201559088

Marque la opción de inscripción por la cual opte.

Los alumnos matriculados en el Máster de Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria tendrán la inscripción gratuita.

Rogamos incluya copia de la transferencia que indique su NOMBRE, junto con este boletín de inscripción debidamente cumplimentado de forma CLARAMENTE LEGIBLE.

La cuota incluye: Asistencia a las Jornadas y certificado de asistencia.

Declaración de conflicto de intereses.
La organización de la Jornada no recibe financiación de la industria.
Agradecemos a la Universidad Jaume I de Castellón las facilidades para la celebración de la Jornada.