16 de març de 2017

JORNADA "ELS SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI EN SALUT MENTAL", 27 DE MARÇ de 2017. HOSPITAL LA PLANA (VILA-REAL)La creació i el desenvolupament de dispositius i programes que faciliten la permanència de les persones amb problemes de salut mental en la comunitat és un dels principis pels quals és regix l'organització dels recursos en l'Estratègia Autonòmica de Salut Mental de la Comunitat Valenciana 2016-2020.   

D'altra banda, atesa la diversitat en les necessitats d'atenció que presenten les persones amb malaltia mental per a garantir un sistema de qualitat i la continuitat de cures, és imprescindible definir processos de treball conjunt entre els professionals d'atencio primària, les UCAS, serveis de salut mental i serveis socials. A mes, des del punt de vista normatiu, a la Comunitat Valenciana l'atenció a les persones amb TMG depen de les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Publica i  d'Igualtat i Politiques Inclusives, la qual cosa implica un nivell de coordinació ben sistematitzat que cohesione totes les intervencions, garantint la continuitat de les cures.

En el marc d'aquesta necesaria col.laboració i coordinació entre les institucions i agents implicats, en octubre de 2016 es va constituir la Xarxa de Salut Mental de Castellón, amb la participació de responsables i tècnics de les dues Conselleries i  representants dels usuaris i les seues famílies.

Després d'uns mesos de funcionament, des de la Xarxa s'ha considerat convenient realitzar una acció que evidencie la col.laboració entre institucions i profesionals i resalte l'impòrtancia que l'ateció en el entorn té en el tractament de les persones amb malaltia mental. Esta acció es concreta en la reatlizació d'un primer encontre entre profesionals de l'atenció domiciliària previst per a finals de març, amb el programa que s'acompanya.


Esperant la vostra participació.
Cordialment

Mikel Munárriz. Coordinador de la Xarxa de Salut Mental de Castelló
Azuzena Martí. Directora Territorial de Castelló  la Consellleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Carmen Fenollosa. Directora Territorial de Castelló de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

                                                             
Lloc: Saló d’Actes de l’Hospital de la Plana
Dirigit a Equips Socials de Base, treballadors/res dels Serveis d’Ajuda a Domicili, professionals de Salut Mental i Atenció Primària interessats
PROGRAMA

9:00: Inauguració

9:30: Xarrada: “Atenció domiciliària: filosofia, proves empíriques i pràctiques” a càrrec de Mikel Munarriz Ferrandis.  Psiquiatre. USM Burriana.
10:00: Xarrada: “Possibilitats de l'Ajuda a Domicili a l'atenció de  persones amb malaltia mental des de els Serveis Socials Municipals” a càrrec de Mª Dolores Tomás, Treballadora Social. Ajuntament de La Vall d'Uixó.
10:30 Col-loqui

11:00 Pausa

11:30: Tallers pràctics sobre casos (1º part)
12:30: Tallers pràctics sobre casos (2ª part)
13:30: Reflexió conjunta i conclusions


Inscripció gratuïta.


                                             FITXA D'INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS____________________________________________________________

PROFESSIÓ__________________________________________________________________

LLOC DE TREBALL__________________________________________________________

PROGRAMA/CENTRE________________________________________________________

AJUNTAMENT/ENTITAT_____________________________________________________

TELEFON DE CONTACTE____________________________________________________


Escanejar i enviar a la següent direcció de correu electrònic: sad_sm@gva.es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada