21 d’abril de 2017

CONVOCATÒRIA: ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA.

Castelló, 5 de maig 2017


Us convoquem a les Assemblees Generals, Ordinària i Extraordinària, de l'AEN-PV que tindran lloc de manera successiva el proper divendres 5 de maig, a les 18:00 hores, a la seu de les XVI Jornades Autonòmiques (UJI, Castelló). Hi tractarem el següent 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la Assemblea anterior.

2. Rendició de comptes.

3. Informe de la gestió i avaluació de les línies de treball acordades a l'Assemblea de Alacant
4. Proclamació del resultat electoral i presentació de la nova Junta de Govern.

5. Debat i proposta d'aprovació de les línies estratègiques de l’AEN-PV fins a la propera Assemblea.

6. Jornades 2018.

7. Torn obert de paraules.

València a 20 d'abril de 2017.

Paco Pérez Prieto,
President de l'AEN-PV

-- 
Junta de l'AENPV (Associació Espanyola de Neuropsiquiatria Professionals de Salut Mental, País Valencià)


CONVOCATORIA: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Castellón, 5 de mayo de 2017

Os convocamos a las Asambleas Generales, Ordinaria y Extraordinaria, de la AEN-PV que tendrán lugar de manera sucesiva el próximo viernes 5 de mayo a las 18:00 horas en la sede de las XVI Jornadas Autonómicas (UJI, Castellón), con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.

2. Rendición de cuentas.


3. Informe de gestión i evaluación de las líneas de trabajo acordadas en la Asamblea de Alicante.
4. Proclamación del resultado electoral y presentación de la nueva Junta de Gobierno.

5. Debate i propuesta de aprobación de las líneas estratégicas de la AEN-PV hasta la próxima Asamblea.

6. Jornadas 2018.

7. Turno abierto de palabra.

Valencia a 20 de abril de 2017.

Paco Pérez Prieto,
President de l'AEN-PV

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada